Zanim oprogramowanie zostanie wysłane do użytku publicznego lub komercyjnego, programiści spędzają godziny na testowaniu produktu i usuwaniu każdego błędu.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem oprogramowania należy przeprowadzić wiele różnego rodzaju testów, musimy nie tylko sprawdzić program pod względem usterek, ale także pod względem funkcjonalności i łatwości w użytkowaniu. Z pewnością testowanie powinno przebiegać według określonego planu pod nadzorem. Już w czasie tworzenia oprogramowania w różnych momentach należy testować oprogramowanie, zwłaszcza po prowadzeniu zmian. Przykładowo jeżeli nad oprogramowaniem pracuje kilka zespołów muszą oni składać różne moduły w całość. Należy sprawdzić czy nowe rozwiązania nie powodują nowych błędów. Może bowiem zdarzyć się że jakiś nowy element nie współgra z poprzednią poprawnie działającą wersją systemu. Bardzo ważne jest aby testy wykonywali doświadczeni pracownicy, ale mogą to być także laicy, którzy sprawdzą użyteczność i prostotę obsługi. Testerzy oprogramowania odgrywają kluczową rolę w tworzeniu aplikacji. Są ekspertami od zapewniania jakości. Dodatkowo można wykorzystać specjalne oprogramowanie diagnostyczne do znajdowania błędów, problemem z wydajnością i funkcjonalnością interfejsów graficznych.

Aby to zrobić, przeprowadzają wszelkiego rodzaju testy – obciążenia, wydajności, funkcjonalności, skalowalności, akceptacji użytkownika – na różnych etapach cyklu życia oprogramowania.

Ponieważ testowanie oprogramowania jest tak ważne dla jakości i użyteczności produktu końcowego, testerzy są zwykle włączani na etapie planowania i projektowania i często pozostają zaangażowani przez cały okres tworzenia oprogramowania, ale także jako wsparcie po oddaniu do użytku. Podczas kontroli przeprowadzane są testy integracyjne, które pozwalają sprawdzać czy oprogramowanie będzie dobrze współpracowało z innym oprogramowaniem w naszej firmie. Może być to test systemu operacyjnego, warto sprawdzić wszystkie wersje systemu, jak również różne wersje aktualizacji. Można także sprawdzać inne programy które mają współpracować z nowym oprogramowaniem.