Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow utorowało drogę do wybuchu II Wojny Światowej, która rozpoczęła się niemieckim i sowieckim atakiem na Polskę, odpowiednio 1 i 17 września 1939 roku.

Ponad połowa kraju znalazła się pod okupacją sowiecką, a ziemie polskie zostały włączone do ZSRR. Szybkiej sowietyzacji towarzyszyły represje, głównie cztery masowe deportacje łącznie ponad 320 tysięcy osób, a dziesiątki tysięcy trafiło do obozów pracy przymusowej.

Władze komunistyczne są odpowiedzialne za represje setek tysięcy osób

Możemy złożyć wniosek o odszkodowanie dla represjonowanych w sądzie okręgowym

System polityczny w naszym kraju był inspirowany ustrojem sowieckim, panowanie komunistyczne opierało się na absolutnej władzy partii, nomenklaturze, propagandzie, cenzurze i aparacie bezpieczeństwa. Obecnie można się starać o unieważnienie wyroków sądowych wydanych w tamtym okresie, a także o wypłatę odszkodowań dla represjonowanych. W 1956 roku siła i pozycja aparatu bezpieczeństwa uległy znacznemu osłabieniu, jednak w późniejszym okresie następował systematyczny powrót do poprzedniego stanu. Partia kontrolowała zarówno kraj, jak i życie publiczne, z wyjątkiem Kościoła katolickiego, który zachował niezależność. Po falach demonstracji i protestów nastąpił stan wojenny, który wprowadzono 13 grudnia 1981 roku. Ostatecznie Armia Radziecka opuściła Polskę dopiero w 1993 roku.

W związku z nowelizacją tak zwanej ustawy lutowej z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, po uzyskaniu unieważnienia wyroku i jego uprawomocnienia mamy dziesięć lat na złożenie wniosku o przyznanie odszkodowania dla represjonowanych, zwrot skonfiskowanego mienia i wypłatę rekompensaty za poniesione krzywdy i straty.

Wiele kancelarii adwokackich może nam pomóc w składaniu wniosku o odszkodowanie dla represjonowanych, kompletowaniu potrzebnej dokumentacji, a także zapewnia reprezentację osób poszkodowanych przed sądem. Odszkodowania wypłaca Skarb Państwa, osoby represjonowane nie ponoszą również żadnych kosztów sądowych związanych z taką procedurą.