Wytyczne metodologii ITIL pomagają organizacjom i osobom fizycznym uzyskać optymalną wartość z usług informatycznych i cyfrowych.

Wyposaża usługodawcę w przejrzysty model możliwości, dostosowując go do strategii biznesowej i potrzeb klienta. Ramy najlepszych praktyk ITIL zapewniają wspólny język i narzędzia, które wspierają współpracę w zespołach IT, zapewniając wartość w całym przedsiębiorstwie. ITIL jest globalnym standardem najlepszych praktyk IT i jest używany na całym świecie przez miliony praktyków. ITIL 3 niedawno ewoluował do ITIL 4 i właśnie ten jest obecnie wdrażany w przedsiębiorstwach. ITIL 4 pomoże firmom przejść na nową erę technologiczną, powszechnie znaną jako czwarta rewolucja przemysłowa. Szybkość obecnych przełomów zaburza niemal każdą branżę w skali globalnej. Czwarta rewolucja przemysłowa naznaczona jest nowymi technologiami w takich dziedzinach, jak robotyka, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, obliczenia kwantowe, biotechnologia, Internet przedmiotów (IoT), drukowanie 3D, pojazdy autonomiczne i wiele innych. ITIL 4 zapewni praktyczne i elastyczne podstawy wspierania organizacji w ich podróży do nowego świata transformacji cyfrowej, pomagając im w dostosowaniu zasobów ludzkich, cyfrowych i fizycznych do konkurowania w nowoczesnym złożonym krajobrazie.

Kontekst ITIL, wraz z wydaniem ITIL 4, jest teraz znacznie większy, z naciskiem na świat biznesu i technologii, jak działa dzisiaj i jak będzie działał w przyszłości z metodologią Agile, DevOps i transformacją cyfrową.

ITIL 4 będzie znacznie bardziej odpowiedni dla twórców oprogramowania, praktyków zarządzania usługami i przedsiębiorstw poprzez promowanie całościowego spojrzenia na dostarczanie produktów i usług. Już z poziomu Foundation certyfikat itil podkreśli znaczenie współpracy, przejrzystości, automatyzacji tam, gdzie to możliwe w trakcie pracy. ITIL 4 zachowuje wiele kluczowych elementów, które sprawiają, że proces jest tak cenny dla osób i organizacji. ITIL 4 to najlepsza praktyka, która wspiera organizacje w poruszaniu się po bieżących zmianach.