Doradztwo kredytowe zapewnia wskazówki i wsparcie w zakresie kredytów konsumenckich, zarządzania pieniędzmi i długami. Większość porad kredytowych ma pomóc dłużnikowi uniknąć bankructwa i zapewnić podstawową edukację finansową w zakresie zarządzania pieniędzmi.

Kredytobiorcy znający się na zarządzaniu pieniędzmi są również aktywami dla pożyczkodawców. Wiele usług doradczych prowadzi również negocjacje z wierzycielami w imieniu kredytobiorcy w celu obniżenia stóp procentowych i opóźnień w spłacie długu. Renomowane organizacje doradztwa kredytowego mają doradców personalnych, którzy są certyfikowani i przeszkoleni. Doradcy kredytowi mogą omawiać sytuacje finansowe klientów, aby pomóc im opracować spersonalizowany plan dotyczący ich problemów ekonomicznych. Wstępna sesja doradcza trwa zwykle godzinę, z ofertą późniejszych sesji kontrolnych.

Renomowana agencja doradztwa kredytowego powinna oferować bezpłatne informacje o sobie i świadczonych usługach, nie wymagając od potencjalnych klientów ujawnienia jakichkolwiek szczegółów na temat ich sytuacji.

Ponadto istnieje wiele organizacji doradztwa kredytowego nienastawionych na zysk, które oferują usługi w lokalnych biurach, online i przez telefon. Lokalne instytucje finansowe i agencje ochrony konsumentów mogą być również dobrym źródłem informacji i skierowań. Prawo upadłościowe stanowi, że każdy, kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości, musi najpierw uzyskać poradę kredytową. Jeśli problemy finansowe konsumenta wynikały ze zbyt dużego zadłużenia lub niemożności spłaty zadłużenia, agencja doradztwa kredytowego może zalecić wykonanie planu zarządzania długiem. Jeśli masz kłopoty finansowe lub bank odmawia udzielenia kredytu, warto poradzić się dobrego doradcy kredytowego, którego można znaleźć na stronie http://www.strzylak.pl. Certyfikowany doradca kredytowy dokona przeglądu ogólnej sytuacji finansowej konsumenta i zaoferuje dostosowane porady dotyczące zarządzania pieniędzmi. Ta rada może obejmować plan spłaty zadłużenia opracowany dla wyjątkowych okoliczności klienta.