Współcześnie ludziom zagraża wiele różnych chorób o charakterze fizycznym, jak również psychicznym.

Do grona takich problemów można zaliczyć między innymi alkoholizm. Objawem tego schorzenia jest stopniowe uzależnianie się od spożywania substancji z alkoholem w składzie. Należy mieć na uwadze to, że na taką chorobę nie zapada się nagle. Rozwój alkoholizmu to długofalowy proces trwający nawet wiele lat. Istnieją różne fazy choroby alkoholowej, których diagnoza może być łatwiejsza albo trudniejsza. Warto zapoznać się z nimi bliżej, aby móc je skutecznie rozpoznawać i odpowiednio na nie reagować.

Kluczowe informacje na temat różnych faz alkoholizmu

Fazy choroby alkoholowej – podstawowe informacje

Wstępne etapy alkoholizmu są ciężkie do wykrycia i dodatkowo mogą być bez większych problemów ukrywane przez osoby mające problem. Zwykle takie początkowe fazy alkoholizmu obejmują picie alkoholu w weekendy oraz inne dni wolne. Osobie uzależnionej trudno jest wyobazić sobie spędzanie czasu wolnego bez produktów alkoholowych. Ponadto człowiek taki zauważa, że picie staje się dla niego po prostu przyjemne. Taki etap trwa nawet wiele lat i osoba uzależniona oraz jej otoczenie mogą nawet nie wiedzieć, że istnieje już pewien problem.

Niewinne picie weekendowe oraz w dni wolne, powoli może się przekształcać w regularne, codzienne spożywanie dużych ilości substancji alkoholowych. Końcowe, skrajne fazy alkoholizmu sprawiają, że człowiek uzależniony zaniedbuje zdrowie, pracę oraz życie rodzinne. Problemem staje się brak dbania o higienę i inne ważne sprawy. Ostatecznie taka osoba trafia do szeroko pojętego marginesu społecznego. Taka zaawansowana faza choroby alkoholowej jest trudna w leczeniu i zajmuje sporo czasu. W związku z tym dobrze jest skutecznie rozpoznać jej wczesne fazy i odpowiednio na nie zareagować.

Aktualnie w Polsce działalność prowadzą liczne placówki, których specjalizacje to terapia i odwyk online oraz stacjonarny. Takie terapie mogą być prowadzone indywidualnie z psychologiem lub grupowo z innymi osobami uzależnionymi. Podczas różnych spotkań tego typu można wzajemnie się wspierać, zyskiwać odpowiedzi na pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami czy też chwalić się sukcesami. Terapie indywidualne mogą być przeprowadzane osobiście, jak również on-line. Dzięki Internetowi dostępność takich form pomocy w Polsce staje się coraz większa.