Geodezja to pomiary i mapowanie otaczającego nas środowiska przy użyciu matematyki, specjalistycznej technologii i zaawansowanego sprzętu.

Geodeci mierzą prawie wszystko na lądzie, na niebie, a także na dnie oceanu. Mierzą nawet polarne czapy lodowe. Geodeci pracują zarówno w biurze, jak i w terenie. W terenie wykorzystują najnowsze technologie, takie jak GPS wysokiego rzędu oraz skanery lotnicze i naziemne do mapowania obszaru, wykonywania obliczeń i robienia zdjęć jako dowodów. W biurze geodeci używają następnie zaawansowanego oprogramowania do sporządzania planów i mapowania pomiarów na miejscu. Geodeci pracują nad różnorodnymi projektami, od podziału terenu i eksploracji górniczej po budowę tuneli i duże konstrukcje, co oznacza, że nie mają dwóch takich samych dni czy zleceń w pracy. Są ekspertami w określaniu wielkości i wymiarów terenu. Udzielają również porad i informacji, aby kierować pracą inżynierów, architektów czy osób planujących zagospodarowanie terenu. W dawnych czasach geodeci używali prymitywnej technologii, w tym łańcuchów i stalowych taśm, co utrudniało zapisywanie pomiarów i często wymagało użycia tabel logarytmicznych i taśm mierniczych. Obecnie geodezja opiera się na nowoczesnych technologiach i zaawansowanym sprzęcie. Aby zapewnić porządek w otaczającym nas fizycznym świecie, polegamy na pomiarach geodezyjnych.

Geodeci odgrywają integralną rolę w zagospodarowaniu terenu, od planowania i projektowania podziału terenu po ostateczną budowę dróg, uzbrojenia i kształtowanie krajobrazu miejskiego.

Geodeci ściśle współpracują z innymi specjalistami pracującymi w dziedzinach inżynierii, architektury, geologii i planowania przestrzeni. Ich rola leży u podstaw tych branż, a geodeci są zazwyczaj pierwszymi osobami na placu budowy, mierzącymi i mapującymi teren. Mogą również pomóc wykonać prawidłowy podział działki Kraków – HiLevel firma geodezyjna wykonuje takie usługi. Te podstawowe pomiary są następnie wykorzystywane przez architektów do zrozumienia i maksymalnego wykorzystania unikalnego krajobrazu podczas projektowania, a przez inżynierów do dokładnego i bezpiecznego planowania konstrukcji. W związku z tym geodeci zapewniają, że budynki nie tylko pasują do krajobrazu, ale także nadają się do budowy i bezpiecznego użytkowania.