Z tłumaczeń przysięgłych korzysta się wtedy, gdy konieczne jest przełożenie ważnych dokumentów urzędowych, które wywołują określone konsekwencje prawe. Gdzie można skorzystać z takich usług tłumaczeniowych?

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczeniami przysięgłymi, inaczej poświadczonymi, uwierzytelnionymi, nazywa się specjalny typ przekładu pisemnego lub ustnego, który może być wykonany jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, czyli przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacz ten jest osobą zaufania publicznego i zaliczył pozytywnie państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego. Obowiązują go odpowiednie zapisy ustawowe i spoczywa na nim odpowiedzialność zawodowa.

Kiedy konieczne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego?

Tego typu tłumaczenia, jak wspomniano wcześniej, dotyczą przede wszystkim różnego rodzaju dokumentów, na przykład urzędowych, sądowych.

Tłumaczeniom przysięgłym najczęściej poddaje się:

  • akta stanu cywilnego

  • akta notarialne

  • świadectwa, dyplomy

  • dokumenty sądowe

  • dokumenty do rejestracji pojazdów

  • dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe

Gdy powyższe rodzaje dokumentów nie będą przełożone przez tłumacza przysięgłego, wówczas nie będą one posiadały mocy prawnej.

Gdzie można wykonać tłumaczenie przysięgłe?

Do wykonania tłumaczenia przysięgłego konieczne jest wybranie biura tłumaczeniowego, które świadczy usługi w tym właśnie zakresie. Aktualnie takie biura działają w całej Polsce, dlatego też klienci mogą korzystać z nich bez większych trudności.

Należy przy tym zaznaczyć, że w zdecydowanej większości przypadków konieczne jest osobiste udanie się do biura z dokumentacją. Wynika to z faktu, że tłumaczenia opatruje się odpowiednimi pieczęciami, adnotacjami i podpisami. Istnieje możliwość wykonania tłumaczenia dokumentów elektronicznych, które opatruje się podpisem kwalifikowanym, lecz oferują je tylko wybrane biura.

Gdy potrzebny jest tłumacz przysięgły katowice są jednym z wielu miast, gdzie można skorzystać z kompleksowych usług tłumaczeniowych w tym zakresie dla popularnych i rzadziej stosowanych języków obcych.